Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Данбурит — образец 0327, снимка © НПМ
Данбурит — образец 0327, снимка © НПМ

Данбуритобразец 0327

Произход

Източна Африка
Танзания, Додома
Данбурит — образец 0327, карта на находището
Данни

Тегло: 0.80 ct; размери: 6.96 | 5.40 | 3.34 mm; форма: овал; цвят: умерено светложълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Данбурит — образец 0122Данбурит — образец 0234Данбурит — образец 0546Данбурит — образец 0485Данбурит — образец 0501Данбурит — образец 0502

Още информация от ‘Класификация’


В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).