Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Андезин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Андезин — образци [изглед галерия]


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.
Андезин — образец 0305
0305
без точно находище
Андезин — образец 0306
0306
без точно находище
Андезин — образец 0129
0129
без точно находище
Андезин — образец 0410
0410
без точно находище
Андезин — образец 0331
0331
Демократична република Конго
Андезин — образец 0320
0320
Демократична република Конго
Андезин — образец 0726
0726
без точно находище
Андезин — образец 0727
0727
без точно находище
Андезин — образец 0267
0267
Африка
Андезин — образец 0342
0342
Африка

Андезин — образци — 13
страница 1 от 2 следваща последна