Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2490”):

Colias caucasica
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia oeme


Назад към предишната страница