Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2030”):

Polyommatus eroides
Erebia orientalis
Erebia oeme
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница