Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2230”):

Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница