Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-жълт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-жълт [изглед галерия]

Цитрин — образец 0375
Цитрин — образец 0470
Шеелит — образец 0431
Власовит — образец 0006
Йохачидолит — образец 0174
Серия мариалит-мейонит — образец 0195
Серия мариалит-мейонит — образец 0196
Дравит — образец 0563
Елбаит — образец 0533
Сфалерит — образец 0198
Опал — образец 0229
Цитрин — образец 0712
Серия гросулар-андрадит — образец 0504
Титанит — образец 0016
Увит — образец 0030

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-жълт — 15
страница 1