Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Власовит — образец 0006, снимка © НПМ
Власовит — образец 0006, снимка © НПМ

Власовитобразец 0006

Произход

Северна Америка
Канада, Квебек, езеро Шефилд
Власовит — образец 0006, карта на находището
Данни

Тегло: 0.22 ct; размери: 4.29 | 4.20 | 2.22 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: светло оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Образецът е от серията, спомената от Overlin, 2012. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Късна фаза в нефелинови сиенити, сиенитни пегматити и по протежението на контактната зона на диференциран алкален масив (масив Ловозеро, Русия) (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.