Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия мариалит-мейонит — образец 0196, снимка © НПМ
Серия мариалит-мейонит — образец 0196, снимка © НПМ

Серия мариалит-мейонитобразец 0196

Произход

Източна Африка
Танзания
Серия мариалит-мейонит — образец 0196, карта на находището
Данни

Тегло: 1.47 ct; размери: 10.16 | 5.57 | 3.20 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил радиант с голям прозорец.

Други образци
Серия мариалит-мейонит — образец 0097Серия мариалит-мейонит — образец 0195Серия мариалит-мейонит — образец 0255

Още информация от ‘Класификация’


Серия между мариалит и мейонит. Често използвано име е скаполит.