Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Йохачидолит — образец 0174, снимка © НПМ
Йохачидолит — образец 0174, снимка © НПМ

Йохачидолитобразец 0174

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Йохачидолит — образец 0174, карта на находището
Данни

Тегло: 0.03 ct; размери: 2.27 | 1.66 | 1.22 mm; форма: овал; цвят: умерено светло оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


В нефелинова дайка, прорязваща варовик (Северна Корея) (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.