Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Титанит — образец 0016, снимка © НПМ
Титанит — образец 0016, снимка © НПМ

Титанитобразец 0016

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Титанит — образец 0016, карта на находището
Данни

Тегло: 0.66 ct; размери: 5.24 | 5.19 | 3.57 mm; форма: кръг; цвят: умерено оранжево-жълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Титанит — образец 0452Титанит — образец 0313Титанит — образец 0457

Още информация от ‘Класификация’


Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).