Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Шеелит — образец 0431, снимка © НПМ
Шеелит — образец 0431, снимка © НПМ

Шеелитобразец 0431

Произход

Източна Азия
Китай
Шеелит — образец 0431, карта на находището
Данни

Тегло: 0.39 ct; размери: 4.21 | 3.58 | 2.47 mm; форма: овал; цвят: светло оранжево-жълт; наситен; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 42-39’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Компонент на контактно-метаморфен тактит; във високотемпературни хидротермални жили и грейзени; по-рядък в гранитни пегматити и среднотемпературни хидротермални жили; алувиален (Anthony et al., 2001—2005). Много рядък скъпоценен камък.