Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Андезин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Андезин — образци [изглед галерия] (страница 2)


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.
Андезин — образец 0345
0345
Демократична република Конго
Андезин — образец 0278
0278
Африка
Андезин — образец 0349
0349
Африка

Андезин — образци — 13
първа предишна страница 2 от 2