Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Орегонски слънчев камък — образец 0038, снимка © НПМ
Орегонски слънчев камък — образец 0038, снимка © НПМ

Орегонски слънчев камъкобразец 0038

Произход

Северна Америка
САЩ, Орегон
Орегонски слънчев камък — образец 0038, карта на находището
Данни

Тегло: 0.52 ct; размери: 6.14 | 3.99 | 2.85 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Орегонски слънчев камък — образец 0723Орегонски слънчев камък — образец 0447Орегонски слънчев камък — образец 0008Орегонски слънчев камък — образец 0446

Още информация от ‘Класификация’


Фелдшпат с включeния от мед; има съдържание от около 70% анортит и 30% албит; среща се в Орегон, САЩ.