Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Дъгов лунен камък — образец 0060, снимка © НПМ
Дъгов лунен камък — образец 0060, снимка © НПМ

Дъгов лунен камъкобразец 0060

Произход

Южна Азия
Индия
Дъгов лунен камък — образец 0060, карта на находището
Данни

Тегло: 0.67 ct; размери: 7.93 | 5.10 | 3.28 mm; форма: круша; цвят: много светлосив; чистота: леко включен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Дъгов лунен камък — образец 0416Дъгов лунен камък — образец 0571

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на лабрадорита; проявява оптичния феномен адуларесценция.