Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Дъгов лунен камък — образец 0416, снимка © НПМ
Дъгов лунен камък — образец 0416, снимка © НПМ

Дъгов лунен камъкобразец 0416

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Дъгов лунен камък — образец 0416, карта на находището
Данни

Тегло: 0.36 ct; размери: 5.15 | 4.33 | 3.43 mm; форма: овал; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 47-44’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Дъгов лунен камък — образец 0571Дъгов лунен камък — образец 0060

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на лабрадорита; проявява оптичния феномен адуларесценция.