Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Паргасит — образец 0669, снимка © НПМ
Паргасит — образец 0669, снимка © НПМ

Паргаситобразец 0669

Произход

Източна Африка
Танзания
Паргасит — образец 0669, карта на находището
Данни

Тегло: 0.60 ct; размери: 6.16 | 4.33 | 3.12 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Паргасит — образец 0275Паргасит — образец 0294

Още информация от ‘Класификация’


В скарни, метаморфозирали от силициеви варовици; шисти и амфиболити; също от андезитни вулканични и променени ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък като фасетирани образци.