Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Паргасит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Паргасит — образци [изглед галерия]


В скарни, метаморфозирали от силициеви варовици; шисти и амфиболити; също от андезитни вулканични и променени ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък като фасетирани образци.
Паргасит — образец 0275
0275
Танзания
Паргасит — образец 0294
0294
Танзания
Паргасит — образец 0669
0669
Танзания

Паргасит — образци — 3
страница 1