Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Паргасит — образец 0275, снимка © НПМ
Паргасит — образец 0275, снимка © НПМ

Паргаситобразец 0275

Произход

Източна Африка
Танзания
Паргасит — образец 0275, карта на находището
Данни

Тегло: 0.82 ct; размери: 7.64 | 4.99 | 3.21 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Други образци
Паргасит — образец 0294Паргасит — образец 0669

Още информация от ‘Класификация’


В скарни, метаморфозирали от силициеви варовици; шисти и амфиболити; също от андезитни вулканични и променени ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък като фасетирани образци.