English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) (3)

Anchusa davidovii Stoj. []Anchusa davidovii Stoj.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0021]
Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz. []Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0022]
Anthemis graveolens var. rumelica Velen. []Anthemis graveolens var. rumelica Velen.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0023]
Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan. []Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0024]
Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev []Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0025]
Arenaria pirinica Stoj. []Arenaria pirinica Stoj.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0026]
Arenaria pirinica Stoj. []Arenaria pirinica Stoj.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0027]
Asperula longiflora var. glabra Koch. []Asperula longiflora var. glabra Koch.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0028]
Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm. []Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0029]
Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav. []Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0030]
— 433 записа
първа предишна страница 3 от 44 следваща последна