English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz. — екземпляр SOMXXXXX0022


Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz. [ SOMXXXXX0022] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0022 [Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anchusa velenovskyi (Gus.) … при лонгоза 22. 06. 1903, Det. N. Stojanoff
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 59403]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. var. stojanovii Koz.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Anchusa
вид Anchusa velenovskyi