English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arenaria pirinica Stoj. — екземпляр SOMXXXXX0026


Arenaria pirinica Stoj. [ SOMXXXXX0026] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0026 [Arenaria pirinica Stoj.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Arenaria pirinica Sp. n. In jugo saxoso marmoreo, inter vallis Kamenitiza et Suhodol, mt. Pirin, non procul urbem Razlog, cca. 2360 m. s. m. 05. 08. 1939, Leg. N. Stojanoff
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 92744]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arenaria pirinica Stoj.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Arenaria
вид Arenaria pirinica