English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan. — екземпляр SOMXXXXX0024

Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan. [ SOMXXXXX0024] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan. [ SOMXXXXX0024] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0024 [Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. Остров Тасос - крайморски пясъци при скала Казавити 05. 06. 1943, Leg. & Det. N. Stojanov & B. Kitanov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 78587]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anthemis tomentosa Urv. var. auriculoides Stoj. et Acht. in Stoj et. Kitan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Anthemis
вид Anthemis tomentosa