English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) (44)

Cyanus banchevae Kaya []Cyanus banchevae Kaya
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0431]
Cyanus banchevae Kaya []Cyanus banchevae Kaya
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0432]
Centaurea aytugi Bancheva & Kaya []Centaurea aytugi Bancheva & Kaya
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0433]
— 433 записа
първа предишна страница 44 от 44