English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) (2)

Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord. []Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord.
(семейство Plumbaginaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0011]
Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan. []Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan.
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0012]
Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan. []Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0013]
Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan. []Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0014]
Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan. []Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0015]
Allium rilaense P. Pan. []Allium rilaense P. Pan.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0016]
Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov []Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0017]
Allyssum cuneifolium var. pirinicum []Allyssum cuneifolium var. pirinicum
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0018]
Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren. []Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren.
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0019]
Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova []Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0020]
— 433 записа
първа предишна страница 2 от 44 следваща последна