English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm. — екземпляр SOMXXXXX0029


Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm. [ SOMXXXXX0029] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0029 [Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Asperula tenella Heuff. var. hirta v. n. f. hirta Jord. & Kuzm. In herbosis siccis, in Pineto, prope l. d. "Predela", ad cca. 1000 m. s. m. 17. 07. 1962, Leg. D. Jordanov, Det. B. Kuzmanov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 54658]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Asperula tenella Heuff. var. hirta f. hirta Jord. & Kuzm.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Asperula
вид Asperula tenella