English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arenaria pirinica Stoj. — екземпляр SOMXXXXX0027


Arenaria pirinica Stoj. [ SOMXXXXX0027] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0027 [Arenaria pirinica Stoj.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Arenaria pirinica sp. n. In jugo saxoso marmoreo, inter vallis Kamenitiza et Suhodol, mt. Pirin, non procul urbem Razlog, cca. 2360 m. s. m. 05. 08. 1939, Leg. & DEt. N. Stojanoff, Isotypus
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 129834]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arenaria pirinica Stoj.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Arenaria
вид Arenaria pirinica