English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev — екземпляр SOMXXXXX0025


Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev [ SOMXXXXX0025] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0025 [Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev, var. nov. Пирин, Бански суходол - втора тераса, около 2000 м. н. в., по тревисти места 16. 08. 1996, Leg. D. Uzunov, Det. M. Anchev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 154891]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arabis sudetica Tausch. var. pirinica Anchev

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Arabis
вид Arabis sudetica