English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anchusa davidovii Stoj. — екземпляр SOMXXXXX0021


Anchusa davidovii Stoj. [ SOMXXXXX0021] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0021 [Anchusa davidovii Stoj.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anchusa davidovii Stoj. mt. Cherna Rila, 2050 m. alt. 09. 08. 1919, Leg. B. Davidoff
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 59371]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anchusa davidovii Stoj.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Anchusa
вид Anchusa davidovii