English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov — екземпляр SOMXXXXX0017

Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov [ SOMXXXXX0017] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov [ SOMXXXXX0017] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)


Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov [ SOMXXXXX0017] (3) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0017 [Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov sp. n. Bulgaria australis; urb. Svilengrad, prope pagum Ljubimec, loco dicto Kelemeto. Pratis humidis. 31. 05. 1959, Leg. & Det. S. Kozuharov. Isotypus!
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 124630]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Alopecurus
вид Alopecurus thracicus