English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord. — екземпляр SOMXXXXX0011

Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord. [ SOMXXXXX0011] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord. [ SOMXXXXX0011] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0011 [Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord. Skalisti poljani nad Mavromatas. 1900 - 2000 m. 23. 07. 1937, Leg. & DEt. N. Stojanov, D. Jordanov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 57380]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Armeria rumelica Boiss. f. isophylla Stoj. & Jord.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Plumbaginaceae
род Armeria
вид Armeria rumelica