English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allyssum cuneifolium var. pirinicum — екземпляр SOMXXXXX0018

Allyssum cuneifolium var. pirinicum [ SOMXXXXX0018] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Allyssum cuneifolium var. pirinicum [ SOMXXXXX0018] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0018 [Allyssum cuneifolium var. pirinicum] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Allyssum cuneifolium var. pirinicum In saxosis et glareosis marmoreis ad cac Ellehe, mt. Pirin, 2915 m. s. m. 09. 08. 1938, Leg. & Det. B. Achtarov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 33609]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allyssum cuneifolium var. pirinicum

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Allyssum
вид Allyssum cuneifolium