English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren. — екземпляр SOMXXXXX0019

Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren. [ SOMXXXXX0019] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren. [ SOMXXXXX0019] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0019 [Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren. Alibotuschgebirge, in bul. N. O. Mazedonien 10. 06. 1932, Leg. Al. Drenowski
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 33768]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allyssum montanum var. graecum Hal. f. alihuimense Deg. et Dren.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Allyssum
вид Allyssum montanum