English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan. — екземпляр SOMXXXXX0013

Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan. [ SOMXXXXX0013] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan. [ SOMXXXXX0013] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0013 [Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Agropyrum glaucum (Desf.) R. S. var. hispidum A. G. In pascuis silvaticis mt. Balkan oriental : Avrenska Planina supra Varnam. 15. 06. 1900, Leg. & Det. B. Davidoff
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 7595]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agropyron intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. ciliatum Kitan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Agropyron
вид Agropyron intermedium