English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium rilaense P. Pan. — екземпляр SOMXXXXX0016

Allium rilaense P. Pan. [ SOMXXXXX0016] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Allium rilaense P. Pan. [ SOMXXXXX0016] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0016 [Allium rilaense P. Pan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Allium rilaense P. Pan., sp. nova m. Rila. In herbosis et lapidosis prope rivio Drusljaviza supra caenobium Rilo 2000 m. s. m. 12. 07. 1964, Leg. & Det. P. Panov, Holotypus!
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 125846]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium rilaense P. Pan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Allium
вид Allium rilaense