English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan. — екземпляр SOMXXXXX0015

Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan. [ SOMXXXXX0015] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan. [ SOMXXXXX0015] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0015 [Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Agropyrum intermedium P. B. ssp. trichophorum Link. mt. Pirin : Predel ad urbem Mechomia 20. 07. 1913 Leg. Iv. Neichev, Det. N. Stojanov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 7561]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. villosum (Sadl.) Jav. f. minor Kitan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Agropyrum
вид Agropyrum intermedium