English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan. — екземпляр SOMXXXXX0014

Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan. [ SOMXXXXX0014] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan. [ SOMXXXXX0014] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0014 [Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Agropyrum glancum (Desf.) R. S. var. ciliatum Dav. Bulgaria meridionalis : Papazli 01. 06. 1914, Leg. Iv. Mrkvichka, Det. B. Davidov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 7590]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Agropyrum intermedium (Host) P. B. var. intermedium f. davidovii Kitan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Agropyrum
вид Agropyrum intermedium