English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan. — екземпляр SOMXXXXX0012

Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan. [ SOMXXXXX0012] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan. [ SOMXXXXX0012] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0012 [Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan. Остров Тасос - на върха Испарион, 1200 м. н. в. 24. 08. 1941, Лег. § Дет. N. Stojanov, B. Kitanov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 78439]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kitan.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Asteraceae
род Anthemis
вид Anthemis tenuiloba