Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Лабрадорит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Лабрадорит — образци [изглед галерия]


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 30:70 до 50:50.
Лабрадорит — образец 0677
0677
Мадагаскар
Дъгов лунен камък — образец 0416
0416
Шри Ланка
Дъгов лунен камък — образец 0571
0571
Шри Ланка
Дъгов лунен камък — образец 0060
0060
Индия

Лабрадорит — образци — 4
страница 1