Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Дъгов лунен камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Дъгов лунен камък — образци [изглед галерия]


Разновидност на лабрадорита; проявява оптичния феномен адуларесценция.
Дъгов лунен камък — образец 0416
0416
Шри Ланка
Дъгов лунен камък — образец 0571
0571
Шри Ланка
Дъгов лунен камък — образец 0060
0060
Индия

Дъгов лунен камък — образци — 3
страница 1