Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубелит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Рубелит — образци [изглед галерия]


Червена, богата на литий, разновидност на турмалина (предимно елбаит).
Рубелит — образец 0448
0448
Нигерия
Рубелит — образец 0071
0071
Нигерия
Рубелит — образец 0153
0153
Нигерия

Рубелит — образци — 3
страница 1