Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубелит — образец 0448, снимка © НПМ
Рубелит — образец 0448, снимка © НПМ

Рубелитобразец 0448

Произход

Западна Африка
Нигерия
Рубелит — образец 0448, карта на находището
Данни

Тегло: 0.42 ct; размери: 5.42 | 4.66 | 3.26 mm; форма: овал; цвят: умерено червеникавопурпурен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Рубелит — образец 0071Рубелит — образец 0153

Още информация от ‘Класификация’


Червена, богата на литий, разновидност на турмалина (предимно елбаит).