Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубелит — образец 0153, снимка © НПМ
Рубелит — образец 0153, снимка © НПМ

Рубелитобразец 0153

Произход

Западна Африка
Нигерия
Рубелит — образец 0153, карта на находището
Данни

Тегло: 0.92 ct; размери: 8.27 | 4.43 | 2.75 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Рубелит — образец 0448Рубелит — образец 0071

Още информация от ‘Класификация’


Червена, богата на литий, разновидност на турмалина (предимно елбаит).