Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубелит — образец 0071, снимка © НПМ
Рубелит — образец 0071, снимка © НПМ

Рубелитобразец 0071

Произход

Западна Африка
Нигерия
Рубелит — образец 0071, карта на находището
Данни

Тегло: 1.19 ct; размери: 9.01 | 3.75 | 3.46 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил радиант.

Други образци
Рубелит — образец 0448Рубелит — образец 0153

Още информация от ‘Класификация’


Червена, богата на литий, разновидност на турмалина (предимно елбаит).