Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Топаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Топаз — образци [изглед галерия]


В жили и кухини в гранит, гранитен пегматит, риолит и в грейзен, образуван от високотемпературни, летливи пневматолитни хидротермални флуиди. От метаморфизъм на алуминиеви, богати на кварц и съдържащи флуор, седименти (Anthony et al., 2001—2005).
Топаз — образец 0573
0573
Бразилия
Топаз — образец 0055
0055
Бразилия
Топаз — образец 0556
0556
Африка
Топаз — образец 0500
0500
Бразилия
Топаз — образец 0503
0503
Бразилия
Топаз — образец 0550
0550
Бразилия
Топаз — образец 0567
0567
Бразилия
Топаз — образец 0007
0007
Бразилия
Топаз — образец 0560
0560
Бразилия
Топаз — образец 0286
0286
Бразилия

Топаз — образци — 27
страница 1 от 3 следваща последна