Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Топаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Топаз — образец 0560, снимка © НПМ
Топаз — образец 0560, снимка © НПМ

Топазобразец 0560

Произход

Южна Америка
Бразилия
Топаз — образец 0560, карта на находището
Данни

Тегло: 1.10 ct; размери: 7.56 | 6.34 | 4.23 mm; форма: овал; цвят: много светло много наситено зеленикаво син; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: облъчване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Топаз — образец 0573Топаз — образец 0055Топаз — образец 0556Топаз — образец 0500Топаз — образец 0503Топаз — образец 0550Топаз — образец 0567Топаз — образец 0007Топаз — образец 0286Топаз — образец 0562Топаз — образец 0583Топаз — образец 0579Топаз — образец 0585Топаз — образец 0593Топаз — образец 0574Топаз — образец 0058Топаз — образец 0551Топаз — образец 0293

Още информация от ‘Класификация’


В жили и кухини в гранит, гранитен пегматит, риолит и в грейзен, образуван от високотемпературни, летливи пневматолитни хидротермални флуиди. От метаморфизъм на алуминиеви, богати на кварц и съдържащи флуор, седименти (Anthony et al., 2001—2005).