Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Топаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Топаз — образци [изглед галерия] (страница 2)


В жили и кухини в гранит, гранитен пегматит, риолит и в грейзен, образуван от високотемпературни, летливи пневматолитни хидротермални флуиди. От метаморфизъм на алуминиеви, богати на кварц и съдържащи флуор, седименти (Anthony et al., 2001—2005).
Топаз — образец 0562
0562
Бразилия
Топаз — образец 0583
0583
Бразилия
Топаз — образец 0579
0579
Бразилия
Топаз — образец 0585
0585
Бразилия
Топаз — образец 0593
0593
Бразилия
Топаз — образец 0574
0574
Бразилия
Топаз — образец 0058
0058
Бразилия
Топаз — образец 0551
0551
без точно находище
Топаз — образец 0293
0293
Бразилия
Топаз — образец 0570
0570
Бразилия

Топаз — образци — 27
първа предишна страница 2 от 3 следваща последна