Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Топаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Топаз — образци [изглед галерия] (страница 3)


В жили и кухини в гранит, гранитен пегматит, риолит и в грейзен, образуван от високотемпературни, летливи пневматолитни хидротермални флуиди. От метаморфизъм на алуминиеви, богати на кварц и съдържащи флуор, седименти (Anthony et al., 2001—2005).
Топаз — образец 0549
0549
Бразилия
Топаз — образец 0070
0070
Бразилия
Топаз — образец 0253
0253
Бразилия
Топаз — образец 0466
0466
Африка
Топаз — образец 0449
0449
Африка
Топаз — образец 0561
0561
Бразилия
Топаз — образец 0037
0037
Бразилия

Топаз — образци — 27
първа предишна страница 3 от 3