Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Опал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Опал — образци [изглед галерия] (страница 2)


Счита се за вид минерал по исторически причини; не e истински минерал в приетия смисъл на думата, тъй като е съставен или от кристобалит и/или тридимит, или от аморфен силициев диоксид; седиментен и вторичен от промяната на магмени екструзивни скали с високо съдържание на силиций. Известни са образци с тегло от 2610 карата (Arem, 1987: 139).
Опал — образец 0461
0461
Мадагаскар
Опал — образец 0469
0469
Етиопия
Опал — образец 0518
0518
Мадагаскар
Опал — образец 0713
0713
Етиопия
Опал — образец 0720
0720
Етиопия
Опал — образец 0373
0373
Мадагаскар
Опал — образец 0557
0557
Мадагаскар
Опал — образец 0361
0361
Мадагаскар
Опал — образец 0073
0073
Мадагаскар
Опал — образец 0176
0176
Мадагаскар

Опал — образци — 40
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна