Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — тридимитРечник — тридимит

вид минерал; данни; съставна част на опала