Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Опал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Опал — образци [изглед галерия] (страница 4)


Счита се за вид минерал по исторически причини; не e истински минерал в приетия смисъл на думата, тъй като е съставен или от кристобалит и/или тридимит, или от аморфен силициев диоксид; седиментен и вторичен от промяната на магмени екструзивни скали с високо съдържание на силиций. Известни са образци с тегло от 2610 карата (Arem, 1987: 139).
Опал — образец 0748
0748
Турция
Опал — образец 0365
0365
Етиопия
Опал — образец 0273
0273
Мадагаскар
Опал — образец 0714
0714
Мадагаскар
Опал — образец 0715
0715
Мадагаскар
Опал — образец 0716
0716
Мадагаскар
Опал — образец 0717
0717
Мадагаскар
Опал — образец 0718
0718
Мадагаскар
Опал — образец 0721
0721
Мадагаскар
Опал — образец 0347
0347
Мадагаскар

Опал — образци — 40
първа предишна страница 4 от 4